WSPÓLNE PRAWA

Jak je traktować? Jako najistotniejsze? Najbardziej aktualne? Trudno rozwijać tego rodzaju interpretacje wt oparciu o uzyskany materiał ba­dawczy. To po prostu pokrywające się stwierdzenia, prawa dostrzeżone zarówno w USA, jak i w Polsce i Holandii. Pozostają w zgodzie z prawa­mi naturalnymi (nie nadanymi przez system prawny) oraz legislacją i to wydaje się najważniejsze. Świadczy bowiem o pewnej adekwatności wiedzy potocznej badanych. Istnieje jednak pewien aspekt tych zbieżności, pozwalający na szer­szy komentarz.Ujęte we wszystkich grupach jako rodzicielskie prawo do znajo­mości i kontroli wszelkiej dokumentacji dotyczącej dziecka w szkole, może stanowić korzystne zaskoczenie dla osób ostrożnie rokujących, co do zmian w mentalności polskiego społeczeństwa związanych z transformacją ustrojową. Widać, że przyszli nauczyciele zdecydowa­nie wyszli już z ram poprzedniego systemu, czyniącego ze szkolnej do­kumentacji narzędzie politycznego działania, a ze szkoły – instytucję wprzęgniętą w praktykę totalitarnego porządku. Wiedzą, czemu służyć ma szkolna dokumentacja i wpisując powyższe prawo w dziedzinę wpływu rodziców, jasno wyrażają poparcie dla idei ich podmiotowego uczestnictwa w edukacji dziecka i życiu szkoły, do której ono uczęszcza.

Witaj na moim serwisie! Znajdziesz tutaj wiele ciekawych wpisów o tematyce stricte związanej z rozrywką i spędzaniem wolnego czasu. Zapraszam do czytania!
© Wszelkie prawa zastrzeżone