WSPÓŁPRACA Z RODZICAMI

Współpraca z rodzicami i lokalną społecznością staje się coraz waż­niejszym elementem pracy polskiego nauczyciela. Składa się na to wie­le przyczyn, wśród których jako najistotniejsze można wyróżnić. Złożoność edukacji – zarówno w wymiarze lokalnym, jak glo­balnym; jej uwikłanie w szereg procesów kulturowych, prowadzące do licznych zagrożeń patologicznymi ich wymiarami. Wobec nich współ­praca z domem ucznia nabiera cech warunku sine qua non dobrej kon­dycji psychicznej nauczycieli, którzy nie są dziś w stanie być pasmem transmisyjnym do przekazywania i weryfikowania rosnącej masy infor­macji. Współodpowiedzialność związana ze współpracą może okazywać się zbawienną, szczególnie w poczuciu rozłożenia ciężaru edukacji, re­alnego uczynienia go wspólnym. Wydaje się, że szkoła, jako formalna, zamknięta w przekonaniu o swoim profesjonalizmie i wyłączności praw „instytucja do nauczania dzieci”, przestaje istnieć – niejako na życzenie nauczycieli, coraz bardziej świadomych dokonujących się przemian.

Witaj na moim serwisie! Znajdziesz tutaj wiele ciekawych wpisów o tematyce stricte związanej z rozrywką i spędzaniem wolnego czasu. Zapraszam do czytania!
© Wszelkie prawa zastrzeżone