WSPÓŁZALEŻNOŚĆ IDEI

Kulturowe wyposażenie przygody w wymagany zestaw wzorów, powtarzalność pewnych wątków i motywów two­rzy repertuar stereotypów fabularnych, z których literatura, od­nawiając niektóre z nich, stale korzysta. Karierę przygody w literaturze dla dzieci i młodzieży należy łączyć z jej akceptacją przez dzieci i żywą recepcją literacką oraz, z drugiej strony, z wychowawczym awansem tej kategorii, dodajmy, w różnych okresach historycznych znajdującej inny wzór realizacji. Można pójść dalej i wykazać skądinąd ścisły związek między historycznie zmiennymi koncepcjami w edukacji młodego pokolenia a typem przygody, którą się w tym czasie upowszechnia lub zwalcza, popularyzując wówczas inny, alter­natywny zestaw wartości.

Witaj na moim serwisie! Znajdziesz tutaj wiele ciekawych wpisów o tematyce stricte związanej z rozrywką i spędzaniem wolnego czasu. Zapraszam do czytania!
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)