WŚRÓD STUDENTÓW

Charakteryzując środowisko w sposób bardziej szczegółowy oprę się też na danych osobowych, zawartych w kwestionariuszach ankiety przeprowadzonej wśród studentów. Amerykańska część badań zrealizowana została w California State University, Fresno, w jednej z jego jednostek organizacyjnych, jaką jest School of Education and Humań Development (CSUF, SOEHD).Uczelnia ta należy do tak zwanych uniwersytetów stanowych, nasta­wionych na ścisłą współpracę z regionem i realizację zapotrzebowań społecznych w nim się zaznaczających. Funkcjonują one obok, formal­nie również uniwersytetów stanowych, takich jak University of Califor­nia, Los Angeles (UCLA). Te drugie nie są jednak w tak bezpośredni sposób związane z regionem, w którym geograficznie są osadzone. Utrzymują charakter bardziej akademicki i niezależny w swojej formu­le organizacyjnej, kładąc nacisk nie tyle na rozwój kadry dla lokalnego przemysłu czy instytucji społecznych, co na szeroko rozumiany postęp naukowy w dziedzinach, na których są skupione. Studia w tego rodza­ju uniwersytetach zwykle są bardziej „teoretyczne”. Uczelnia oferuje głównie studia na poziomie magisterskim i podyplomowym.

Witaj na moim serwisie! Znajdziesz tutaj wiele ciekawych wpisów o tematyce stricte związanej z rozrywką i spędzaniem wolnego czasu. Zapraszam do czytania!
© Wszelkie prawa zastrzeżone