WŚRÓD STUDENTÓW

Łącznie zamieszkuje go około 1,1 miliona osób, głównie pochodze­nia latynoskiego (bliskość Meksyku i innych krajów Ameryki Łaciń­skiej), chociaż w demograficznych wykazach licznie reprezentowani są Azjaci. Nie budzi zdziwienia, że kultura latynoska przebija w tym regionie (język hiszpański jest językiem witryn sklepowych, reklam, itp.). Mniej­szości, które stanowią tu pozostali, czyli Azjaci, emigranci z wysp Pa­cyfiku, Afro-Amerykanie i biali żyją tu bez specjalnych konfliktów, zachowując własną odrębność. W opisywanym regionie mówi się po­nad stu językami.Podkreślić należy, że kulturowa stratyfikacja przebiega tu według kryterium rasy. Latynoska większość funkcjonuje jak w pueblach (sil­nie związanych wspólnotach, charakterystycznych dla tej kultury), biali żyją raczej wśród białych, czarni wśród czarnych, itd. Społeczność tę należy uznać za wielorasową, silnie zróżnicowaną kulturowo.Wśród studentów CSUF ponad 50% to przedstawiciele mniejszości, 25% natomiast stanowią Latynosi. Natomiast wśród nauczycieli, na każ­dych 90 uczniów hiszpańskojęzycznych, przypada 1 nauczyciel mówią­cy w tym języku, ale na 900 posługujących się wietnamskim – również jeden i tak samo w odniesieniu np. do emigrantów z Laosu, których 15 000 ustawia się w kolejce do jednego nauczyciela.

Witaj na moim serwisie! Znajdziesz tutaj wiele ciekawych wpisów o tematyce stricte związanej z rozrywką i spędzaniem wolnego czasu. Zapraszam do czytania!
© Wszelkie prawa zastrzeżone