WŚRÓD WIĘKSZOŚCI

Wśród przeważającej większości głosów idących za sugestią autora, przewagę mają jednak argumentacje odwołujące się wy­łącznie do racji wierności, nie postrzegające niemal zupełnie racji godności. W przypadku fragmentu z W pustyni i w puszczy na plan pierwszy wysuwają dzieci głównie racje religijne, podkreślając najwyższą konieczność obstawania przy swojej religii i niemoż­ność publicznego wyparcia się jej nie dopuszczając pod tym względem żadnych kompromisów. Tę postawę reprezentują naj­częściej dzieci pochodzenia wiejskiego. W drugiej dopiero ko­lejności pojawia się argumentacja przynależności narodowej, któ­rej nie można się wyrzekać, i która zobowiązuje do trwania przy niej przez całe życie. Odpowiednio w stosunku do Chłop­ców z Placu Broni na pierwszym miejscu stoi motyw solidar­ności z grupą, a następnie z samą ideą obrony Placu.

Witaj na moim serwisie! Znajdziesz tutaj wiele ciekawych wpisów o tematyce stricte związanej z rozrywką i spędzaniem wolnego czasu. Zapraszam do czytania!
© Wszelkie prawa zastrzeżone