WSZYSTKIE ZASTOSOWANE METODY

Wszystkie zastosowane metody i narzędzia uzupełniają się wzajemnie, a w korzysta­niu z nich zaznaczać się będzie charakterystyczne otwarcie na wszelkie dane, nie tylko te, uzyskane wskutek realizacji z góry przewidzianych podejść badawczych.Analiza dokumentów, realizowana w badaniu, w największej mierze dotyczy planów i programów studiów. Zachowano w niej kryterium, jakie stanowi występowanie:a)     przedmiotów o nazwach sugerujących kształtowanie kompeten­cji studentów w zakresie ich przyszłej pracy z rodzicami (plany);b)    zapisów, które ujmując cele oraz treści poszczególnych przed­miotów, stanowią reprezentację zagadnień związanych z kształ­towaniem ww. kompetencji (programy).Obserwacji natomiast podlegać będzie organizacja studiów, co­dzienna formuła realizacji zajęć na uczelni, itp. Innymi słowami – wy­cinek społecznej rzeczywistości, w której kształtowały się orientacje przyszłych nauczycieli wobec współpracy z rodzicami i środowiskiem.

Witaj na moim serwisie! Znajdziesz tutaj wiele ciekawych wpisów o tematyce stricte związanej z rozrywką i spędzaniem wolnego czasu. Zapraszam do czytania!
© Wszelkie prawa zastrzeżone