WYKAZYWANA GOTOWOŚĆ

Jakkolwiek, przy jednoznacznej gotowości polskich badanych do współpracy (100% wskazań w puktach 7-10), niskie oceny ich przygo­towania do zadań w tym zakresie można odczytywać, jak wołanie o po­prawę oferty programowej kształcenia nauczycieli, przede wszystkim wzbogacenie jej o treści dotyczące współpracy ze środowiskiem.Polscy badani wykazują gotowość do zmieniania wycinka rzeczy­wistości, stojącego tu w centrum zainteresowania, traktując współ­pracę trzech środowisk edukacji jako wartość i widząc jego doniosłą rangę. Rodzące się w ten sposób potrzeby nie są zaspokajane jakością przygotowania uzyskanego drogą studiów, tak magisterskich, jak licen­cjackich. Z ocen, wystawionych przez badanych, wynika brak adekwat­ności pomiędzy kształceniem do zawodu, którego stałym elementem jest współpraca rodzina-szkoła-gmina, a dostrzeganymi przez nich po­trzebami w tym zakresie. Powoduje to, oczywiście, ukierunkowanie refleksji w stronę projek­towania zmian w ofercie programowej studiów nauczycielskich w na­szym kraju. Zanim skupię się na tym, pozostanę jeszcze przez chwilę przy szerszym znaczeniu odkrytego nastawienia polskich badanych.

Witaj na moim serwisie! Znajdziesz tutaj wiele ciekawych wpisów o tematyce stricte związanej z rozrywką i spędzaniem wolnego czasu. Zapraszam do czytania!
© Wszelkie prawa zastrzeżone