WYRAŹNE WARTOŚCI

Tu jednak bar­dziej wyraźnie wartości określane przez badanych z USA oddają stosun­kową mocną reprezentację tej roli w rzeczywistości (aż 13 wskazań na prawo od centrum skali, 3 maksymalne). Polskie ujęcia koncentrują się w obszarze prawdopodobnego występowania tej roli w rzeczywistości, z tendencją wzmagającą (15 wskazań w prawo, ze skupieniem 11 bliżej centrum, 0 maksymalnych).Podczas gdy w ujęciu większości polskich badanych (85%), występo­wanie roli rodzice jako kłopot stanowi realne prawdopodobieństwo, według studentów amerykańskich rola ta ledwie zaznacza się w ich rze­czywistości. Odwrotną tendencję widać jasno w podejściu do roli rodzice jako najlepsi wychowawcy. Amerykańskie wskazania zmierzają ku prawej stronie skali (95%), polskie i holenderskie rozkładają się dość równo­miernie, w Holandii skupione bliżej centrum, w grupie polskiej od 1 do 10, nie sugerując specjalnej reprezentacji tej roli w naszej rzeczywisto­ści.

Witaj na moim serwisie! Znajdziesz tutaj wiele ciekawych wpisów o tematyce stricte związanej z rozrywką i spędzaniem wolnego czasu. Zapraszam do czytania!
© Wszelkie prawa zastrzeżone