WYRAŻONA ARGUMENTACJA

Powiedzieliśmy już, że argumentacja ta wyraża się w skonstruowaniu równania „dobre jest piękne” i rzeczywiście — cała uwaga autorów skupia się na przedstawieniu piękna boha­terów: zarówno w sensie fizycznym, psychicznym, jak i beha­wioralnym. Przypisują oni także godności jeszcze jedną, bardzo wyrazistą właściwość. Ma ona możność porażania jakby przeciw­nika, nawet w warunkach całkowitej jego przewagi fizycznej, zbijania go z tropu, narzucania mu postawy uległości i szacunku. Ten właśnie mechanizm (funkcjonujący oczywiście tylko wów­czas, gdy mamy do czynienia z przeciwnikiem, któremu pojęcie godności również jest nieobce), powodujący, że groźny i bez­względny Feri Acz proponuje Nemeczkowi przystąpienie do swej drużyny, a następnie każe mu oddać honory wojskowe; że ho­norowa postawa Stasia Tarkowskiego przyprawia Mahdiego, czło­wieka innej zgoła mentalności i kultury o wahanie i pomieszanie, a także powstrzymuje go przed wydaniem bezpośredniego wyroku śmierci na Stasia — przesądza w głównej mierze o sile perswa­zyjnej obu fragmentów.

Witaj na moim serwisie! Znajdziesz tutaj wiele ciekawych wpisów o tematyce stricte związanej z rozrywką i spędzaniem wolnego czasu. Zapraszam do czytania!
© Wszelkie prawa zastrzeżone