WYSOKI POZIOM ROZUMIENIA

Można przy tym zauważyć, że analiza metafor ukazuje wysoki poziom rozumienia potrzeby part­nerskiego współdziałania szkoły z otoczeniem, chociaż z przeglądu syllabusa i wywiadu z nauczycielami akademickimi nie wynika, by przywiązywano do tego jakąś wagę. Nie ma w ofercie przedmiotów specjalnie temu zagadnieniu poświęconych, tak jak ma to miejsce w USA, a objęci badaniem nauczyciele wiązali interesujące mnie treści z wieloma przedmiotami. Mówiąc o braku specjalnych przedmiotów traktujących o współpracy szkoły ze środowiskiem, eksponowali w uza­sadnieniach konieczność utrzymywania zgodności oferty programowej z wymaganiami zewnętrznymi (rodzaj minimum programowego, obli­gatoryjnie wymaganego od uczelni prowadzących kierunki pedago­giczne), które – podobnie jak w Polsce – nie uwzględniają takich przedmiotów Zatem uchwycona w badaniu skłonność holenderskich studentów do „wsłuchiwania” się w rzeczywistość splotu środowisk rodziny-szko- ły-gminy, ich wrażliwość na zmiany oraz gotowość do adaptacji dla do­bra wspólnego, może stanowić rezultat kształcenia, przepojonego wartościami cenionymi w protestantyzmie.

Witaj na moim serwisie! Znajdziesz tutaj wiele ciekawych wpisów o tematyce stricte związanej z rozrywką i spędzaniem wolnego czasu. Zapraszam do czytania!
© Wszelkie prawa zastrzeżone