Z PRZYTOCZONEJ WYPOWIEDZI

Podobnie w przytoczonej wyżej wypowiedzi z kwestionariusza nr 5, widoczna jest wyższość mówiącego nad obiektami, o których się wypo­wiada – nawet z pewną nonszalancją i pobłażaniem. Jednak okraszona dowcipną analogią (okładka w sam raz dla małolatów żądnych zjawisko­wych przeżyć) oraz uwagami o własnych nastawieniach wobec innych (uczenie się z życia), zatraca swoją wymowę ekspresji ostrego kontra­stu i dystansu między mówiącym a jego przyszłymi uczniami.W ogólnym ujęciu, holenderskie metafory współpracy rodzina-szko- ła-gmina akcentują równość bardziej, niż pozycje przewagi. Badani ukierunkowani są na „wsłuchiwanie” się w otaczający świat, reagowa­nie na zmiany w nim następujące, uczenie się nie tego, jaki on być po­winien, lecz jaki jest i w jaki sposób, w jakim kierunku ewoluuje.Najpełniej wyraża to chyba metafora National Geographic-Life przedstawiona w kwestionariuszu nr 1. Posługująca się nią studentka, jakby wskazując perspektywy w zakresie kształcenia nauczycieli, żywą i   efektywną, to znaczy prowadzącą do porozumienia komunikację (Life) stawia ponad – także wysoko cenioną – wymianę wiadomości, za­chowującą edukacyjny charakter (National Geographic).

Witaj na moim serwisie! Znajdziesz tutaj wiele ciekawych wpisów o tematyce stricte związanej z rozrywką i spędzaniem wolnego czasu. Zapraszam do czytania!
© Wszelkie prawa zastrzeżone