ZADANIE BADAWCZE

Zadanie badawcze polega bowiem na określeniu tego, co osobiste, pły­nące z własnych odczuć i niesprecyzowanych wrażeń badanych, zatem   trudne do uchwycenia, wymagające elastycznego stosowania wzajem­nie uzupełniających się podejść badawczych oraz myślenia, osadzonego w szerokich kontekstach, wrażliwego na indywidualne i lokalne zróżni­cowania, rozumiejącego – w znaczeniu całościowego, ukierunkowane­go na rzeczywiste zgłębienie istoty, ogarniania wszelkich danych, uzyskanych w badaniu. Podejście tego rodzaju wyznaczają podlegające analizie składniki orientacji, czyli przekonania, wartości, potoczna wie­dza o danym fragmencie społecznej rzeczywistości, ocena i dyspozycje do zachowań. Dotycząc studentów, odnoszących się do współpracy, któ­rej jeszcze nie zaznali, orientacje stają się tym trudniejsze do jednoznacz­nego ujmowania. W związku z tym analizy badawcze przebiegać będą według z góry założonych kryteriów (mapa kategorii – elementów orien­tacji), ale i z otwartością na inne, wyłaniające się w toku badania.

Witaj na moim serwisie! Znajdziesz tutaj wiele ciekawych wpisów o tematyce stricte związanej z rozrywką i spędzaniem wolnego czasu. Zapraszam do czytania!
© Wszelkie prawa zastrzeżone