ZAINTERESOWANIE BADACZY

Zainteresowanie badaczy problematyką uczestnictwa rodzi­ców w życiu szkoły i lokalnej społeczności, wyraźnie wzrastające wraz z odkrywaniem wielu jej związków z aspektami ekonomicznymi (np. wskutek środowiskowej aktywizacji rodziców maleje bezrobocie, roz­wiązywane są problemy infrastruktury, itp.) objawia się w okresie mniej więcej ostatnich dziesięciu lat, powstawaniem wyspecjalizowa­nych ośrodków, stowarzyszeń i organizacji. Znaczące jest też wyrasta­nie w tym obszarze nowych teorii, sygnalizujące wyodrębnianie się określonego nurtu w pedagogice. Można tu przykładowo wskazać teo­rię pokrywających się sfer wpływów rodziny, szkoły i gminy Joyce L. Epstein, objaśniającą i rysującą perspektywy rozwoju partnerstwa pomiędzy wyróżnionymi podmiotami; czy Dona Davies’a teorię ilustro­waną metaforą Crossing boundaries, czyli przekraczania granic, rozu­mienia edukacji w jej interaktywnej formule ustawicznego dialogu z otaczającą rzeczywistością.

Witaj na moim serwisie! Znajdziesz tutaj wiele ciekawych wpisów o tematyce stricte związanej z rozrywką i spędzaniem wolnego czasu. Zapraszam do czytania!