ZAMKNIĘTY OBRAZ MYŚLOWY

Tworzone były przez jednostronne spotęgowanie pewnych punktów widzenia i za­mknięcie w jednym obrazie myślowym bogactwa różnych zjawisk jed­nostkowych, które pasują do danych punktów widzenia. Przedstawię je poniżej w perspektywie własnych poszukiwań badawczych.Źródłem tego modelu są ideały pozytywistyczne. Szuka się w nim metod, będących niezawodnymi, zarówno w sferze oddziaływań wy­chowawczych, jak badawczego poznawania człowieka. „Wiedza, zarów­no ta, jaką nauczyciel przekazuje uczniom, jak i ta, którą przekazuje się jemu, kiedy przygotowuje się on do pracy nauczycielskiej, stanowi uogólnienie jednostkowych doświadczeń. Celem studenta – przyszłe­go nauczyciela – jest przekazywanie uczniom naukowej wizji rzeczy­wistości z zachowaniem odpowiedniej struktury. Metody działania przyszłego nauczyciela stanowią techniki jako sposoby uzasadnione, gdyż wyprowadzone z nauki. W modelu tym odpowiedzialność za działanie ma charakter zewnętrzny w stosunku do nauczyciela, gdyż ponosi ją ten, kto formułuje naukową konstatację; zalecenia nauki sta­nowią bowiem autorytatywne uzasadnienia tego, co robi nauczyciel w klasie szkolnej”.

Witaj na moim serwisie! Znajdziesz tutaj wiele ciekawych wpisów o tematyce stricte związanej z rozrywką i spędzaniem wolnego czasu. Zapraszam do czytania!
© Wszelkie prawa zastrzeżone