ZDECYDOWANA WIĘKSZOŚĆ

Zdecydowana większość holenderskich (71%) i amerykańskich stu­dentów (60%) nie widzi takich sfer, uznając, że wszystkie aspekty życia szkoły powinny być objęte wpływem rodziców, dostępne im na zasa­dzie ewidentnej przynależności do szkolnej społeczności. Komentarz ujęty w tabeli, będący przykładem tych podejść, jasno na to wskazuje, przynajmniej w pierwszej, najbardziej zewnętrznej z warstw rozumie­nia tych tekstów. Dalsze analizy rozwieją enigmatyczność, z jaką na ra­zie wypowiadam się o tym. Wśród polskich badanych 45% uznało, że nie ma takich spraw szko­ły, do których nie mogliby wtrącić się rodzice. Większość wskazała sfe­ry niedopuszczalnego ich wpływu, jednoznacznie koncentrując się w tym na swoistej ochronie swobód nauczyciela. Metody jego pracy były najczęściej wskazywaną dziedziną niedostępną dla rodziców, na­stępnie sprawy programu i oceniania uczniów oraz zatrudniania i zwal­niania, a także sposób prowadzenia dokumentacji przez nauczyciela.

Witaj na moim serwisie! Znajdziesz tutaj wiele ciekawych wpisów o tematyce stricte związanej z rozrywką i spędzaniem wolnego czasu. Zapraszam do czytania!
© Wszelkie prawa zastrzeżone