ZGODNOŚĆ WIZJI

Holendrzy posługiwali się przede wszystkim ikonami, ujmującymi czasopisma, jedynie w pięciu przypadkach sięgnęli w swoich wypowie­dziach do znaków kanałów telewizyjnych. Zbliża ich to w porównaniu do polskiej grupy przyszłych magistrów, którzy równie zdecydowanie preferowali magazyny, przede wszystkim w oparciu o nie konstruując swoje metafory.Zgodność wizji teraźniejszości z wizerunkiem przyszłości jest wśród nich wysoka, zaznacza się (w proporcjonalnych odniesieniach) w tej grupie bardziej charakterystycznie niż w obu pozostałych. Holendrzy są, jakby bardziej niż inni, zadowoleni z kształtu rzeczywistości. W przy­szłościowych ujęciach widzą potrzeby korekt, ale niewielkich do tego stopnia, że nie wymagających zmiany ikon je reprezentujących. Zgod­ność taka zaznaczyła się w czterech kwestionariuszach, na dziesięć, praktycznie branych pod uwagę. Stanowi to zatem niemal połowę wy­powiedzi odnotowanych w badaniu. Holenderscy studenci kładli w swoich metaforach nacisk na infor­macyjny charakter naszej rzeczywistości.

Witaj na moim serwisie! Znajdziesz tutaj wiele ciekawych wpisów o tematyce stricte związanej z rozrywką i spędzaniem wolnego czasu. Zapraszam do czytania!
© Wszelkie prawa zastrzeżone