ZNAKI GRAFICZNE

Tak właśnie postąpiłam w badaniu, przedstawiając uczestnikom okładki, które mo­gliby wykorzystać jako podstawę metaforycznych odpowiedzi na posta­wione pytania, posłużyć się nimi jak swoistym językiem i wyrazić znaczenie podbudowane ogromną liczbą informacji, skondensowa­nych w ten sposób. Podobnie jest ze znakami graficznymi, identyfikującymi popularne kanały telewizyjne. MTV, BBC czy CNN stanowi szyld określonego zna­czenia, które odbiorcy przypisują programom przez nie nadawanym. Przybiera to postać zgeneralizowaną, charakterystycznie eksponowa­ną czasem w treści reklamowych sloganów czy innych stwierdzeń typu: „Z Discovery Channel – po gruntowną wiedzę o świecie”, „MTV – mu­zyka nowej generacji”, itp. W świetle przywołanych wyżej analiz nale­ży zauważyć, że badani, wybierający określone logo dla metaforycznej ekspresji własnego nastawienia, będą posługiwali się subiektywnie poszerzonym polem znaczeniowym, na którym odciśnie się osobisty stosunek oraz ogólna ocena treści i formy przekazu, właściwego danej stacji.

Witaj na moim serwisie! Znajdziesz tutaj wiele ciekawych wpisów o tematyce stricte związanej z rozrywką i spędzaniem wolnego czasu. Zapraszam do czytania!
© Wszelkie prawa zastrzeżone