ZORIENTOWANIE BADACZY

Zorientowanie polskich badanych, zidentyfikowane w zakresie tego elementu ich wiedzy o interesującym nas wycinku rzeczywistości, jest zatem pogłębieniem wcześniejszych odkryć. Nastawienia ich, widocz­ne w obszarze wiedzy, kształtowane są prawdopodobnie w ramach dyskursu profesjonalnego, w którym ma miejsce dążenie do podpo­rządkowania sobie stron relacji.W ujęciach amerykańskich najbardziej charakterystyczne (z uwagi na częstotliwość wskazań w granicach wysokiego prawdopodobień­stwa występowania w rzeczywistości) jest postrzeganie rodziców jako najlepszych wychowawcówPodobnie jak w polskiej grupie, tu również zaznacza się zgodność pomiędzy cechami nastawień, określonymi na podstawie wcześniej­szych analiz, a tymi, które charakteryzują analizowane obecnie. Rodzic, jako najlepszy wychowawca, ujawnił się jaskrawo w toku analizy praw i obowiązków, które badani ustalali w sposób, oddzielający sfery wpły­wów rodziców oraz własnych w procesie edukacji.Co zupełnie nieobecne było w grupie holenderskiej, a zaznaczające się w warunkach polskich, Amerykanie dla rodziców „rezerwowali” wychowanie (edukację moralną i naukę zachowań społecznych), two­rząc tym samym obszary dla nich niedostępne, choć odnoszące się bez­pośrednio do ich dzieci.

Witaj na moim serwisie! Znajdziesz tutaj wiele ciekawych wpisów o tematyce stricte związanej z rozrywką i spędzaniem wolnego czasu. Zapraszam do czytania!
© Wszelkie prawa zastrzeżone