ZRÓŻNICOWANE ŚRODOWISKO

Studenci z holenderskiej grupy są najmłodsi w całej populacji objętej badaniem i kończą studia bardzo szybko, realizując kursy w dwa lub trzy lata. Warto przy tym zaznaczyć, że – jak twierdzą badani nauczyciele – większość studentów w Windesheim otrzymuje dyplom po czterech la­tach studiów. Poza tym, żaden z badanych nie ma dzieci, co także różni tę grupę od pozostałych. W świetle tych faktów można ją określić jako stosunkowo najmniej doświadczoną, a przy tym prawdopodobnie dość mocno zorientowaną na dalsze etapy swojego rozwoju zawodowego, to znaczy – albo kontynuację studiów na poziomie magisterskim lub też szybkie rozpoczęcie pracy. Zważywszy na wysoki poziom bezrobocia w tym regionie (powyżej 20%), ta pierwsza ewentualność wydaje się bar­dziej prawdopodobna. W związku z tym można, jak sądzę, grupę tę dodat­kowo opisać jako nastawioną na własną edukację, ambitną w odniesieniu do własnego rozwoju poprzez przedsięwzięcia edukacyjne.Kulturowo jest to środowisko zróżnicowane, kolorowe. W Zwolle i okolicach zamieszkuje wielu przybyszy z dawnych kolonii holender­skich, głównie z Surinamu. W kwestionariuszach badani nie podali szczegółów w tym zakresie, dzieląc się zasadniczo na „białych” i „Holen­drów”  prawdopodobnie przez wskazanie na narodo­wość, uciekając od określenia rasy.

Witaj na moim serwisie! Znajdziesz tutaj wiele ciekawych wpisów o tematyce stricte związanej z rozrywką i spędzaniem wolnego czasu. Zapraszam do czytania!