ZRÓŻNICOWANY SPOSÓB

Wszystkie one w zróżnicowany sposób odnoszą się do wielokulturowości, traktując to zagadnienie jako bardzo istotne i wymagające intensywnego współdziałania. W wielu z nich położony jest nacisk na bilingualność.W jednostce tej realizowany jest też program Parent Power Project, 0  którym pisałam wyżej. Jego treść jednoznacznie wskazuje zagadnie­nie partnerstwa edukacyjnego jako kluczowe w kształtowaniu wiedzy  umiejętności uczestników kursu – przyszłych i czynnych nauczycieli, rodziców i uczniów. Studenci objęci badaniem włączyli go w program swoich studiów i w czasie realizacji badania byli już po jego ukończe­niu. Nie jest to jednak kurs obligatoryjny i wielu przyszłych nauczycie­li nie korzysta z tej ofertyO partnerstwie rodziny, szkoły i lokalnej społeczności wspomina się najprawdopodobniej w ramach obowiązkowych dla przyszłych nauczy­cieli przedmiotów (w zależności od wybranej specjalności), takich jak: Community Education, Program Implementation, Cultural and Fami­ly Systems, Education and Society, Parent and Community Relations, Working with Families, Teacher-Parent Partnerships in Early Educa­tion, The Families of Handicapped Children. Przegląd oferty programo­wej CSUF pozwala jednak stwierdzić, że nie jest to propozycja jakoś korzystnie odbiegająca od pewnych standardów w tym zakresie. Jak wynika z amerykańskich badań programów studiów nauczycielskich pod kątem występowania w nich zagadnienia partnerstwa edukacyjne­go, oferta ta jawi się nawet jako stosunkowo uboga.

Witaj na moim serwisie! Znajdziesz tutaj wiele ciekawych wpisów o tematyce stricte związanej z rozrywką i spędzaniem wolnego czasu. Zapraszam do czytania!
© Wszelkie prawa zastrzeżone